Kancelaria Radcy Prawngo Dr Karol Smoter jest Kancelarią radcowską ściśle wyspecjalizowaną w prowadzeniu spraw o “kredyty we frankach”. Jest to od kilku lat jest to wiodąca specjalizacja Kancelarii. Już w 2018 r. Kancelaria uzyskała prawomocny wyrok w sprawie z powództwa przeciwko Klientowi. Liderem Kancelarii jest radca prawny Karol Smoter - doktor nauk prawnych z zakresu prawa finansowego - doktorat uzyskany w 2015 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Aktualnie Kancelaria posiada 100% wygranych spraw przeciwko bankom o unieważnienie umowy w sporach "frankowych", jak również inne korzystne rozstrzygnięcia, w szczególności uwzględnione wnioski o udzielenie zabezpieczenia (wstrzymianie płatności rat kredytu). 

 

Gwarantujemy:

- bezpłatną analizę umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego do CHF (lub innej waluty - EUR, USD);

- bezpłatne obliczenie wysokości roszczeń Klienta przeciwko bankowi i korzyści możliwej do osiągnięcia przez Klienta;

- bezpłatną indywidualną analizę możliwości postępowania przeciwko bankowi (unieważnienie umowy, odfrankowienie, ugoda) oraz ocenę ryzyka i szanse powodzenia w sprawie wraz z omówieniem korzyści;

- analizę propozycji ugody zaproponowanej Klientowi przez Bank wraz ze wskazaniem konsekwencji dla Klienta;

- bezpłatne skierowanie pisma do banku o udostępnienie informacji potrzebnych do przygotowania pozwu;

- bezpłatne sporządzenie wezwania banku do zapłaty - zwrotu należnych Klientowi pieniędzy.

- reprezentację przez radcę prawnego na każdym etapie postępowania (złożenie pozwu, pism w toku postępowania, udziła w rozprawie, kontakt dotyczący sprawy itd.)


Ponadto - w odróżnieniu od niektórych spółek, czy "kancelarii" odszkodowawczych i innych biur doradczych, gwarantujemy przez przez cały okres trwania postępowania reprezentację Klienta przez doświadczonego radcę prawnego, który od pierwszego kontaktu z Kancelarią jest opiekunem Klienta i opiekunem sprawy. W szczególności to radca prawny osobiście analizuje sprawę i sporządza pozew. Klient w toku sprawy komunikuje się bezpośrednio z radcą prawnym. Tenże radca prawny uczestniczy również osobiście w rozprawach Klienta.


Kancelaria prowadzi sprawy umów kredytów indeksowanych oraz denominowanych m.in. następujących banków:

 •  BNP Paribas BGŻ (w tym d. Fortis Bank)
 •  BPH (w tym dawny GE MONEY BANK)
 •  Deutsche Bank
 •  DNB NORD
 •  EuroBank
 •  Getin Noble Bank (w tym dawny Dom Bank)
 •  mBank
 •  Millennium
 •  PEKAO oraz PEKAO Bank Hipoteczny
 •  PKO BP (w tym dawny Nordea Bank)
 •  Raiffeisen (w tym dawny Polbank EFG)
 •  Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK, w tym dawny Kredyt Bank)
 •  Santander Consumer Bank